ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
    ข่าวการแพทย์แผนไทย
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
     ธรรมะออนไลน์
     www.morkeaw.net
    หมายเลขพ้สดุและสถานะการส่ง
    ตรวจสอบสถานะEMSและส่งลงทะเบียน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 59
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,109,548
23 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
 รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ส่งพัสดุ สถานะ
 RF 4790 1443 8 TH ORD-05/12-009 คุณประกายมุกด์ วิทยานรากุล(จ.สมุทรปราการ) พัสดุลงทะเบียน 23 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-05/12-008 คุณป้อม (จ.นนทบุรี) พัสดุลงทะเบียน 23 พฤษภาคม 2555 รับของเอง
 **** TEL-05/12-006 คุณสุพินดา สิงหเสนี(บางแค) พัสดุลงทะเบียน 22 พฤษภาคม 2555 รับของเอง
 **** TEL-05/12-007 คุณฉัตรชัย(จ.นนทบุรี) พัสดุลงทะเบียน 21 พฤษภาคม 2555 รับของเอง
 PB 3251 6190 3 TH ORD-05/12-007 คุณรษา พัฒนมาศ(จ.สุราษฎร์ธานี) พัสดุลงทะเบียน 19 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 RE 5379 4779 9 TH ORD-05/12-008 คุณธัญชนก เศวตศรีถวัลย์(คลองเตย) พัสดุลงทะเบียน 18 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 EI 3115 5214 4 TH ORD-05/12-006 คุณวิลาวัลย์ มะยัง(ดินแดง) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 17 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
  ORD-05/12-005 คุณพิสิษฐ์ จันทวี(จ.สงขลา) พัสดุลงทะเบียน 16 พฤษภาคม 2555 รอยืนยัน
  ORD-05/12-004 คุณรมย์ธีรา แปลนดี(จ.นครราชสีมา) พัสดุลงทะเบียน 15 พฤษภาคม 2555 รอยืนยัน
 EI 8928 8342 5 TH TEL-05/12-005 คุณชนะวงศ์ จันทรา(บางกะปื) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 14 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 EI 8928 8323 5 TH ORD-05/12-003 คุณตรีบูรณ์ จิตรีศรีอร่าม(สายไหม) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 12 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-05/12-002 คุณฉัตรชัย(จ.นนทบุรี) พัสดุลงทะเบียน 10 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 PB 3251 6163 9 TH TEL-05/12-003 คุณพรเพ็ญ พิศุทธางกูร(บางซื่อ) พัสดุลงทะเบียน 10 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 EI 8928 8288 4 TH TEL-05/12-004 คุณปัญญา สัจจพงษ์(จ.ขอนแก่น) พัสดุลงทะเบียน 10 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 RE 5379 4719 8 TH ORD-05/12-002 คุณปราณี อาภาไพโรจน์(หลักสี่) พัสดุลงทะเบียน 9 พฤษภาคม 2555 จัดส่งแล้ว
  ORD-05/12-001 คุณผานิต ทองเที่ยง(จ.เชียงใหม่) พัสดุลงทะเบียน 4 พฤษภาคม 2555 รอยืนยัน
 **** TEL-05/12-001 คุณวิรัช (บางขุนเทียน) พัสดุลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2555 รับของเอง
  TEL-04/12-011 คุณรชยา แจ่มจิตต์(ลาดพร้าว) พัสดุลงทะเบียน 30 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-04/12-010 บ.ช้างแก้ว (ดอนเมือง) พัสดุลงทะเบียน 30 เมษายน 2555 รับของเอง
 EX 0118 1969 7 TH ORD-04/12-013 คุณภูวเดช เลาหะมณฑลกุล(ราชเทวี) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 30 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 PX 0080 2938 0 TH TEL-04/12/009 คุณพงษ์เทพ ทัศนันาคะจิตต์(บางพลัด) พัสดุลงทะเบียน 30 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 EX 0118 1838 2 TH ORD-04/12-012 คุณปาริชาติ นรจีน(จ.มุกดาหาร) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 28 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 EX 0118 1837 9 TH ORD-04/12-011 คุณจันทนา กิ่งแก้ว(จ.ภูเก็ต) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 28 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
  ORD-04/12-010 คุณนิตยา ตรีพัฒนกุล(จ.ชลบุรี) พัสดุลงทะเบียน 26 เมษายน 2555 รอยืนยัน
 EI 8928 8065 9 TH ORD-04/12-009 คุณคมสัณห์ เจริญสุข(จ.ราชบุรี) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 25 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 RX 0081 6217 1 TH ORD-04/12-008 คุณทรรศน ตันเจริญ(จ.นครศรีธรรมราช) พัสดุลงทะเบียน 23 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-04/12-007 คุณพรเพ็ญ พิศุทธางกูร(บางซื่อ) พัสดุลงทะเบียน 21 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-04/12-008 คุณอาภัสสรา ปั้นทอง(แจ้งวัฒนะ) พัสดุลงทะเบียน 20 เมษายน 2555 รับของเอง
  ORD-04/12-006 คุณกาญจนา จันทร์สูง (จ.ขอนแก่น) พัสดุลงทะเบียน 19 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
  ORD-04/12-007 คุณอัญญารัตน์ สารันตี(สวนหลวง) พัสดุลงทะเบียน 19 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 **** TEL-04/12-005 คุณแมว (จ.นนทบุรี) พัสดุลงทะเบียน 18 เมษายน 2555 รับของเอง
 **** TEL-04/12-006 คุณ๊ฉัตรชัย (จ.นนทบุรี) พัสดุลงทะเบียน 18 เมษายน 2555 รับของเอง
 EI 1199 4088 1 TH ORD-04/12-005 คุณณณัณษา ผองขัมน์(จ.ปทุมธานี) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 16 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
  TEL-04/12-003 คุณสิรินันท์ ศิริสวัสดิ์(จ.สระแก้ว) พัสดุลงทะเบียน 12 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 RG 0900 2860 5 TH TEL-04/12-004 คุณวันเพ็ญ หอมจันทร์(จ.สุราษฎร์ธานี) พัสดุลงทะเบียน 12 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 EI 8928 7683 5 TH TEL-04/12-002 คุณวามิณี นิยากาศ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
  ORD-04/12-002 คุณกาญจนา จันทร์สูง พัสดุลงทะเบียน 4 เมษายน 2555 รอConfirm
 **** ORD-04/12-003 คุณศักด์ธามธัณ สินโรจชนายุติ พัสดุลงทะเบียน 4 เมษายน 2555 รับของเอง
  ORD-04/12-004 คุณปัณตารีย์ บุผาสน พัสดุลงทะเบียน 4 เมษายน 2555 รอConfirm
 PB 0093 2253 8 TH TEL-03/12-004 คุณภัทราดล ปรีเปรม(จ.สมุทรปราการ) พัสดุลงทะเบียน 3 เมษายน 2555 จ้ดส่งแล้ว
 PB 0093 2252 4 TH TEL-03/12-007 ช้างแก้วเนเชอรัล (ดอนเมือง) พัสดุลงทะเบียน 3 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 PB 3251 0694 2 TH ORD-03/12-016 คุณสืบพงษ์ ตั้งใจซื่อ(จ.สมุทรปราการ) พัสดุลงทะเบียน 3 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 RF 4790 1272 9 TH ORD-04/12-001 คุณกนกวรรณ พรมภิบาล(จ.ฉะเชิงเทรา) พัสดุลงทะเบียน 3 เมษายน 2555 จัดส่งแล้ว
 PB 3251 6083 7 TH ORD-03/12-009 คุณปริศนา เทียมบุญกิจ(จตุจักร) พัสดุลงทะเบียน 31 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 RE 5379 4506 4 TH ORD-03/12-012 คุณชนมณี ไตรภูวนาถ (วัฒนา) พัสดุลงทะเบียน 31 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 PB 3251 6084 5 TH ORD-03/12-013-014 คุณสนิ ประสาทชัย (ราชเทวี) พัสดุลงทะเบียน 31 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 RE 53794507 8 TH ORD-03/12-015 คุณพวงเพชร สมบัติเจริญกิจ(จ.เชียงราย) พัสดุลงทะเบียน 31 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 EI 5385 3567 5 TH ORD-03/12-011 Mr.Krilash Mani (จ.เชียงใหม่) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 30 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 PB 0093 2218 9 TH ORD-03/12-010 คุณจุฑามณฑ์ คุณธีรประเสริฐ(บางรัก) พัสดุลงทะเบียน 26 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
 RF 4790 1215 9 TH TEL-03/12-006 คุณพิชาพร วรรณสิงห์(จ.อุดรธานี) พัสดุลงทะเบียน 20 มีนาคม 2555 จัดส่งแล้ว
  1 2 3 4 5 ... 6
Copyright by healthythaiherbs.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY